תכנון ארוך טווח

שלום רב,

מדור תכנון ארוך טווח עוסק בייזום, טיפול, בדיקה, קידום ומעקב אחר תכניות בניין עיר.

כמו כן עוסק המדור בתכנון במובן הרחב של תכניות ברמה המחוזית והארצית, בטיפול בתשריטי איחוד וחלוקה, והפקעות.
 

בברכה,

מתכננת סילביה סון לביא

מנהלת מדור תכנון ארוך טווח

קישורים שימושיים
איתור תוכנית וישות תכנונית (משרד הפנים) 
משרד הפנים - נוהל מבא"ת 
מערכת מקוונת להגשת תכניות