טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
234.5148
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 * בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.101 פקדון מקוון מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 התקנת כבלים, צנרת ותעלות שאינם חלק מהבניין ואינם משרתים אותו באופן ישיר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.230 חממות ובתי רשת לכל מ"ר מעל 100 מ"ר מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בנייה ופיתוח ללא הקמת בניין, סלילה או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות גש מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.310 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.320 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים לכל מ"ר נוסף מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר למעט גדר חקלאית או גדר בטחון מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 2.00.01 לחלקה בודדת יח' 198.00 198.00
אגרת בניה אגרות בניה 2.00.02 2 חלקות רציפות יח' 317.00 317.00
אגרת בניה אגרות בניה 2.00.03 לכל חלקה נוספת יח' 99.00 99.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 3.0.0 היטל שצ"פ - אזור ב' - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 70.16 70.16
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 3.0.1 היטל שצ"פ - אזור ב' - לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 48.99 48.99
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 3.0.2 היטל שצ"פ - אזור ב' - לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 12.25 12.25
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 3.0.4 היטל שצ"פ אזור א'- לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 17.50 17.50
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 3.0.5 היטל שצ"פ אזור א' - לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 35.01 35.01
היטלי פיתוח היטלי מים 5.1.6 תשלומי הקמה למים - בניין מ"ר 26.05 26.05
היטלי פיתוח היטלי מים 5.1.61 תשלומי הקמה למים - בניין (מתחם הרכס) מ"ר 13.52 13.52
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.8 היטל תיעול - עתלית - בניין למגורים וכל בניין שאיננו לתעשיה, מלאכה ומסחר מ"ר 67.97 67.97
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.81 היטל תיעול - אזור א' בניין מ"ר 23.78 23.78
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.82 היטל תיעול - אזור א' קרקע מ"ר 11.97 11.97
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.9 היטל תיעול לקרקע - עתלית מ"ר 97.34 97.34
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.91 היטל תיעול איזור ב' קרקע מ"ר 95.53 95.53
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.92 היטל תיעול איזור ב' בנין מ"ר 66.71 66.71
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1.93 היטל תיעול איזור ב' תעשייה, מלאכה ומסחר מ"ר 16.99 16.99
היטלי פיתוח היטלי מים 6.50.04 תשלומי הקמה למים - קרקע מ"ר 13.02 13.02
היטלי פיתוח היטלי מים 6.50.041 תשלומי הקמה למים - קרקע (מתחם הרכס) מ"ר 2.92 2.92
היטלי פיתוח היטלי מים 6.50.15 תשלומי הקמה למים - בניין שאינו למגורים מ"ר 55.35 55.35
היטלי פיתוח היטלי מים 6.50.16 תשלומי הקמה למים - בניין שאינו למגורים (רכס) מ"ר 16.25 16.25