תכנית בינוי בית אורן

 

תכנית בינוי בית אורן:

גיליון 1

גיליון 2

גיליון 3 - מעודכן ליום 11.01.17