הנחיות להגשת בקשה להיתר מקוונת

הנחיות להגשת בקשה להיתר מקוונת

 

  1. תיק מידע בתוקף הינו תנאי להגשת בקשה להיתר (ראה הנחיות להגשת בקשה למידע).
  2. ההגשה המקוונת תכיל את כל הדרישות שנתנו בתיק המידע כ"תנאי לקבלת בקשה להיתר".

להסדרת תשלום הפיקדון כחלק מהדרישות לפתיחת בקשה להיתר, יש להוריד טופס פיקדון לבקשה להיתר מקוונת, בלשונית "טפסים"

כתובת אתר האינטרנט של הוועדה המקומית: http://hof.bartech-net.co.il/

יש למלא את הטופס, את סכום הפיקדון יש לחשב בעזרת מחשבון אגרות שנמצא ב"שער המידע" וממנו "לגזור" 20% (במקרה שלא קיימים שטחי בניה יש לחשב ע"פ אגרת מינימום).

את הטופס יש לשלוח למחלקת הגביה במייל או בפקס(פרטים ע"ג הטופס) , לשלם ולקבל מהם קבלה אותה יש להזין כצרופה – תשלום עבור הפיקדון.

לאחר השלמת כל הוכחת הפרסום, יש לפתוח בקשה ברישוי זמין (במסלול הנכון) ולצרף את כל הוכחת הפרסום (ע"פ תקנה 106 ) כצרופה בדרישה המופיעה בתנאים המוקדמים להיתר.

  1. הבקשה להיתר תתקבל לאחר אישור התנאים המוקדמים ע"י מפקחת רישוי.

בברכה,

מפקחות הרישוי