תכניות בינוי עתלית

--------------------------------------------------------------------------

תכנית בינוי 384

תכנית בינוי 1-500         חוברת פרטים

--------------------------------------------------------------------------

תכנית בינוי 376

פרטי פיתוח למגרשים פרטיים         תכנית בינוי 1-500         פריסת קירות מערבית         תשריט מגרשים להנחיות פרטניות

תכנית בינוי 1-250 חלק 1           תכנית בינוי 1-250 חלק 2         תכנית בינוי 1-250 חלק 3           תכנית בינוי 1-250 חלק 4

--------------------------------------------------------------------------

שכונת מתחם הרכס - 362 

הנחיות כלליות          בינוי גיליון דרומי         בינוי גיליון צפוני         פיתוח גיליון דרומי         פיתוח גיליון צפוני         

גיליון בינוי מלא          חוברת פרטים          הנחיות טיפול במצוק

-------------------------------------------------------------------------

תכנית בינוי 400 - מתחם נון

תכנית בינוי 400

-------------------------------------------------------------------------

שכונת משולש עין כרמל

 גליון צפוני       גליון מרכזי         גליון דרומי        חוברת פרטים

--------------------------------------------------------------------------