5079

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל

6893
6895
6897
5079
6894
6900
5387
6904
6896
6903
 • זמני קבלת קהל

  יום  ג'    בשעות 12:00-16:00

  יום  ה'   בשעות 08:00-12:00

   מענה טלפוני:  ב', ד', ה'    בשעות 14:00-16:00

   

   

 

פיילוט ממשק  טופוקד מפ"י-רישוי זמין

 

כנס מודדים ועורכי בקשות למידע/היתר 25.03.19 

 

 

 

חדשות

 • פיילוט ממשק עבודה במערכת טופוקד יוצא לדרך

   

  ועדה לתכנון ובניה חוף הכרמל משתתפת בפיילוט טופוקד.

  בשלב הגשת בקשת 'מידע נדרש להיתר', מפת המדידה תוגש ע"י המודד דרך ממשק בין שתי המערכות :

  מערכת 'טופוקד' - מיפוי ישראל ומערכת 'רישוי זמין' - מנהל התכנון

  עיקרי הממשק:

  • העברת האחריות להזנת מפת מדידה להיתר בבקשה למידע מעורך הבקשה – למודד
  • קבלת נתונים על המקרקעין ישירות מהמפה לטופס הבקשה למידע
  • קבלת מידע עפ"י שכבות עניין של גורמים מוסרי מידע

  ביום שני 25.03.19 נערך כנס הסבר למודדים ועורכי בקשות בנושא.

  החל מיום 01.05.2019 הועדה תקבל מפות מדידה שעברו דרך ממשק טופוקד בלבד

   

  לפניכם קישורים לחומרים והסברים מפורטים בנושא עבודה עם הממשק החדש:

   

  אתר מפוי ישראל  - ממשק רישוי זמין:

  סרטון הדרכה, שאלות ותשובות, פרטי מרכז תמיכה

   

  אתר רישוי זמין - ממשק מפ"י:

  אודות הממשק, הסברים לעורכי בקשות ומודדים, הדרכות

   

   

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.