5079

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף הכרמל

5387
 • מועדי קבלת קהל ומענה טלפוני

   

  ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

  קבלת קהל:
  יום א' בין השעות 16:00-12:00
  ימים ג', ה' בין השעות 12:00-08:00

  *פגישות עם מהנדס המועצה ואדריכל המועצה בתיאום מראש עם המזכירות

  מענה טלפוני
  ימים ב'-ה' בין השעות 16:00-14:00

חדשות

 • שכונה 376 בעתלית:

   

  בימים אלה, מבוצעות תשתיות לשכונה.

  הליכי רישוי יתאפשרו בשלוש פעימות. בשלב זה ניתן להגיש לועדה בקשות למידע להיתר/היתר בפעימה ראשונה בלבד.

   

  מצורף קישור למפת הפעימות:

   

  לחץ כאן לקישור מפת הפעימות בשכונה

   

  עדכונים לגבי הפעימות הבאות, יפורסמו בהמשך.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.