5079

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל

6893
6895
6897
5079
6894
6900
5387
6904
6896
6903
 • קבלת קהל ומענה טלפוני

    קבלת קהל:

  יום א' - בין השעות: 12:00-16:00

  יום ג', ה' - בין השעות: 08:00-12:00

   

  מענה טלפוני:

  ימים ב'-ה' בין השעות: 14:00-16:00

עדכונים

 

שכונה 376 בעתלית:

בימים אלה, מבוצעות תשתיות לשכונה.

הליכי רישוי יתאפשרו בשלוש פעימות. בשלב זה ניתן להגיש לועדה בקשות למידע להיתר/היתר בפעימה ראשונה ושניה בלבד.

 

מצורף קישור למפת הפעימות:

 

לחץ כאן לקישור מפת הפעימות בשכונה

 

עדכונים לגבי הפעימות הבאות, יפורסמו בהמשך.

חדשות

 •  ארכיב הועדה:

  מכרז שירותי סידור טיוב וסריקה של ארכיב הועדה לתכנון ובניה, מתפרסם בימים אלה. ניתן לעיין בחוברת המכרז בלשונית 'פרסום מכרזים'.                 

   

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.