5079

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל

6893
6895
6897
5079
6894
6900
5387
6904
6896
6903
 • זמני קבלת קהל ומענה טלפוני

   

  זמני קבלת קהל:

   

  יום  ג'   בשעות 12:00-16:00

  יום  ה'  בשעות 08:00-12:00

  מענה טלפוני:  ב', ד', ה'    בשעות 14:00-16:00

   

   

   

עדכונים

 

שכונה 376 בעתלית:

בימים אלה, מבוצעות תשתיות לשכונה.

הליכי רישוי יתאפשרו בשלוש פעימות. בשלב זה ניתן להגיש לועדה בקשות למידע להיתר/היתר בפעימה ראשונה ושניה בלבד.

 

מצורף קישור למפת הפעימות:

 

לחץ כאן לקישור מפת הפעימות בשכונה

 

עדכונים לגבי הפעימות הבאות, יפורסמו בהמשך.

חדשות

 •  

  לידיעת הציבור, אנא שימו לב לשינויים:

   בהמשך ליישום נהלי העבודה החדשים עקב הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, החל מתאריך 15/10/17 (מיד אחרי חופשת סוכות) יחולו שינויים בימי קבלת קהל ומענה טלפוני במשרדי הוועדה לתכנון ובנייה מ.א חוף הכרמל:

  קבלת קהל תהיה   ביום ג' בשעות 12:00-16:00 ובים ה' בשעות 08:00-12:00  מענה טלפוני יהיה בימים ב',  ד',  ה' בשעות 14:00-16:00

               

   

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.