5079

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל

6893
6895
6897
5079
6894
6900
5387
6904
6896
6903
 • **************************************

   

   

   

   

   

פקידי יערות בחוף הכרמל

בקשות לכריתה ו/או העתקה של עצים בוגרים/מוגנים

בהתאם לפקודת היערות, יש להפנות לפקידי היערות הנ"ל

וכן בפניות ואישורים עבור בקשות מידע להיתר,

בקשות היתר וחו"ד לתכניות (תב"ע), לפי חוק התו"ב.

 

ישובי צפון ומרכז המועצה 

צפונה מצומת פארדיס כביש 70:

 פקיד יערות גליל מערבי – כרמל

שלי בן-ישי

טלפון:  04-9950100

פקס:    04-9950130  

דוא"ל: irits@kkl.org.il

 

ישובי דרום המועצה :

 פקיד יערות מנשה – שרון

יעקב ארק

טלפון:  04-9090137

פקס:    04-9090100

דוא"ל: shoshir@kkl.org.il

 

חדשות

 • לידיעת ציבור המודדים והמתכננים

   עפ"י סעיף 12 בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו 2016 חלק ב': 'מידע נדרש להיתר',

  קובץ מפת מדידה להיתר יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך.

  החל מיום 01.01.2019 הועדה תקבל מפות חתומות אלקטרונית בלבד.

  אנא היערכו בהתאם.

  פרטים ניתן למצוא באתר רישוי זמין ובאתר מיפוי ישראל.

   

  זמני קבלת קהל:

  יום  ג'    בשעות 12:00-16:00

  יום  ה'   בשעות 08:00-12:00

   

  מענה טלפוני:  ב', ד', ה'    בשעות 14:00-16:00

   

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.